Befaring

For å gi nøyaktig og bindende pris må vi foreta en befaring av stedet. På en befaring vil tiltak for evt. utbedring av bæreevne, ujevnheter og fall bli vurdert. Tilkomsten for maskiner og lastebiler er også en ting som vi må ta hensyn til. På trange/vanskelige steder må det taes hensyn til om det må foretas håndlegging eller om det er plass for å bruke maskinelt utstyr. Priser som evt. blir oppgitt over telefon er derfor tatt hensyn til at det er lett tilkommelige steder som skal asfalteres, og at det ikke behøves noen form for forarbeid.

Pris

Prisene er variabel og vil bli satt etter hvor stort område som skal asfalteres, samt geografiske avstander. Priser som vanligvis blir oppgitt er etter en standard tykkelse på 4cm. Ønskes tykkere asfaltdekke vil dette utgjøre en prisøkning. Pris på forarbeid er også variable, ut ifra hvor store forbedringer som må foretas.Evt. håndlegging kommer i tillegg.