Vi påtar oss både store og små oppdrag innen planering og asfaltering. Planering er hovedessensen til at man får et bra sluttresultat. Under planeringen er det mange ting å ta hensyn til. Fall mot sluk og høydejustering er en standard feil som blir gjort av mange. Vi tar oss tid til å få dette på plass før asfalteringen starter.

Har man behov for gravetjenester så har vi ulike kontakter på dette. Dette gjelder også nedsetting av kantstein. Med vår maskinpark har vi mulighet til å asfaltere alt fra trange/små områder til store parkeringsplasser. Våre ansatte er nøyaktige og gode på håndlegging. Vi har isolerte asfaltbaljer på lastebilene våre, for å holde lengre på varmen.